Çocuklarda Sinüzit

Çocuklarda sinüzitin oluş mekanizması aynı olmakla birlikte sebep ve tedavileri farklılıklar gösterir. Bebeklik döneminde yanak altı ve göz arası sinüsler gelişmeye başlamışlardır. Alın ve burun arkasındaki sinüsler daha sonra gelişirler.

Çocuklarda da üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben sinüzit oluşabilir. Farklılık geniz eti ve reflünün en sık suçlanan sebepler arasında olmasıdır. İlaç tedavisine cevap vermeyen olgularda geniz eti ameliyatı, geniz etinin büyüklüğüne bakılmaksızın önerilmektedir. Geniz eti mikrop barındırarak mikrop rezervuarı olabilmektedir. Reflü de çocuklarda sinüzit sebeplerindendir ve son yayınlarda tedaviye dirençli çocuklarda bulgu olmasa bile reflü tedavisinin başlatılması önerilmektedir.

Bunun dışında, sigara dumanı, hava kirliliği, alerji, havuz suyunun tahrişi gibi sebepler de dikkatle incelenmelidir.

Polipli ve ameliyata kadar giden sinüzitler çocuklarda yetişkinlere göre çok daha nadirdir.